Wardererf

Bouwkavels
12 bouwkavels • Eigen ontwikkeling • Diverse architecten en aannemers  • opgeleverd 2016

 

De voormalige agrarische locatie van de familie Neefjes is door Bart de Jong ontwikkeld tot een woningbouwproject in een erfstructuur.  In 2013 is de eerste paal de grond in gegaan. Het project is naar verwachting in 2021 geheel gereed. Alle bewoners hebben een grote mate van vrijheid gekregen bij het ontwerp van hun woning. Dit heeft geleid tot een heel divers en daardoor dorpse woonomgeving.

Na een reactieve aanwijzing en bezwaar uit de buurt op het bestemmingsplan, om de bestemming van agrarisch naar wonen te wijzigen, zijn via de provinciale ruimte-voor-ruimte-regeling en met instemming van de omwonenden 12 bouwkavels op het perceel gerealiseerd. De kopers van de kavels hebben met enige ondersteuning zelf hun woning ontworpen en laten bouwen. De laatste kavel wacht op de planologische aanpassing van het naastgelegen agrarische bedrijf.