Diensten

Wat ik voor u kan betekenen?

Bart de Jong is er voor de ontwikkeling van binnenstedelijk gebied, een agrarische locatie, een braakliggend stuk grond, hergebruik van bestaande panden of het geheel nieuw bouwen op de betreffende locatie. Dit doet hij in opdracht van beleggers, bewoners en eigenaren van te ontwikkelen locaties. Bart is ook in staat om gronden en panden aan te kopen. Toch is het vaak zo dat een gezamenlijke zoektocht met de bestaande eigenaar succesvoller is, omdat dit rendement, eindgebruiker en gebouwen ten goede komt. Afhankelijk van de wensen en belangen wordt er gekozen voor de beste architect en aannemer voor het project.

In het voorstadium wordt al bekeken wat de mogelijkheden zijn. Wie zou de uiteindelijke eindgebruiker kunnen worden? Wat voor gebouw heeft die daarvoor nodig? Hoe komt dat eruit te zien? Kan dat en mag dat planologisch? En als het planologisch niet mag: wil en kan een gemeente medewerking verlenen of is de provincie eindbeslisser? Al deze vragen worden in het voorstadium beantwoord. Daarnaast wordt gekeken hoe zo’n nieuwe bestemming in de omgeving past en hoe het financieel uitpakt.

Al deze facetten maken elk project anders. Bart is creatief, kan snel schakelen, heeft van heel veel zaken een beetje verstand en kan rekenen op een groot netwerk aan specialisten. Ook is hij niet te beroerd om kennis te zoeken. Doorzetten, doorzetten en doorzetten zijn volgens Bart de drie belangrijkste succesfactoren voor projectontwikkeling. Bloemen krijg je aan de finish!