Villa Wittenburg

Zorgwoningen
Zorgvilla, 24 woningen  • Opdracht: GJT vastgoed • Architect: TPAHG  Hoorn• Aannemer: Nat & Zn Stompetoren • start bouw 2020

Naast de succesvolle zorgvilla “Craenenbroeck” van Tom en Judith Veldt aan de Kennemerstraatweg te Heiloo  gaat het echtpaar een vestiging openen in Villa Wittenburg, het voormalige gemeentehuis van de gemeente Schermer. Het bestaanden pand zal worden getransformeerd naar  24 zorgwoningen en verschillende multifunctionele ruimtes

De 24 woningen zijn zelfstandige woningen. Naast deze woningen zullen er algemene ruimtes komen, van een tweetal woonkamers, een keuken waar samen met de bewoners kan worden gekookt, ondersteunende ruimtes voor het personeel,  logeerruimte voor familie en zelfs een heuse schoonheidssalon. Het modern vormgegeven  gebouw zal voor het grootste gedeelte voorzien in haar eigen energie.