Villa Wittenburg

Zorgwoningen
Zorgvilla, 24 woningen  • Opdracht: GJT vastgoed • Architect: TPAHG  Hoorn• Aannemer: Nat & Zn Stompetoren • opgeleverd 2021

In samenwerking met GJT vastgoed  is voor verschillende labels van Orpea de Villa Wittenburg het voormalige gemeentehuis van de gemeente Schermer ontwikkeld. Het bestaande pand is getransformeerd naar  24 zorgwoningen en verschillende multifunctionele ruimtes

De 24 woningen zijn zelfstandige woningen. Naast deze woningen zullen er algemene ruimtes komen, van een tweetal woonkamers, een keuken waar samen met de bewoners kan worden gekookt, ondersteunende ruimtes voor het personeel,  logeerruimte voor familie en zelfs een heuse schoonheidssalon. Het modern vormgegeven  gebouw zal voor het grootste gedeelte voorzien in haar eigen energie.