Parkeiland Luyendijk – Landsmeer

Woningen
Herontwikkeling Park  • Eigen ontwikkeling •  Plan: Bart de Jong  • In onderzoek

 

Het Parkeiland Luyendijk is ons eigendom.  De gemeente heeft het altijd onderhouden voor algemeen gebruik. De gemeente heeft het laatste jaar geen onderhoud meer uitgevoerd, de gemeente Landsmeer onderzoekt thans de mogelijkheden van verschillende soortgelijke eilandjes. In een aan de gemeente overhandigd studie document is aangegeven dat het park meerdere functies kan combineren en tevens een antwoord heeft op de vraag naar starterswoningen.

Naast een ontwerp met tweel apartementengebouwen en een ontwerp met bovengrondse Tiny houses is er een ontwerp met Tiny houses die deels onder de grond worden gebouwd om zo een geheel met de natuur te vormen. Qua programma is er ruimte voor de fietsroute, wandelaars maar ook uitdagende outdoor spel-, speel-, en sportactiviteiten voor jong en oud. Bedoeling is dat de ontwikkeling van het parkeiland kwaliteit aan de buurt toevoegt