Parkeiland Luyendijk – Landsmeer

Woningen
Herontwikkeling Park  • Opdracht: van der Gragt beheer •  Plan: Bart de Jong  • In ontwikkeling

 

Het Parkeiland Luyendijk is privé bezit, onderhoud liet te wensen over,  de gemeente Landsmeer wenst het op te knappen. Ook voor de eigenaar is het een kans het bezit te verwaarden. In een aan de gemeente overhandigde studie document is aangegeven dat het park meerdere functies kan combineren en tevens een antwoord heeft op de vraag naar starterswoningen.

Naast een ontwerp met tweel apartementengebouwen en een ontwerp met bovengrondse Tiny houses is er een ontwerp met Tiny houses die deels onder de grond worden gebouwd om zo een geheel met de natuur te vormen. Qua programma is er ruimte voor de fietsroute, wandelaars maar ook uitdagende outdoor spel-, speel-, en sportactiviteiten voor jong en oud. Bedoeling is dat de ontwikkeling van het parkeiland kwaliteit aan de buurt toevoegt